School Logo

Llanrhidian Primary School

Inspiring our learners to be the best they can be!

Contact Details

Slot Drillio

Dydd Llun: Fruit Salad ar y iard!

 

Mathemateg

Saesneg

Celf

Gwyddoniaeth

Cerddoriaeth

Hanes

 

Dydd Mawrth - Sentence Stealers!

 

achos mae'n ddiddorol - it's interesting

achos mae'n hwyl - it's fun

achos mae'n ddiflas - it's boring

achos mae'n wastraff amser - it's a waste of time

achos mae'n hawdd - it's easy

achos mae'n anodd - it's hard

 

Dydd Mercher - Amser siarad yn y dosbarth!

 

Wyt ti'n hoffi/mwynhau______?

Ydw, dw i'n hoffi _____ achos mae'n______.

Nag ydw, dw i ddim yn hoffi_____ achos mae'n ______.

 

Dydd Iau - Click to play!

 

 

Dydd Gwener

 

 

 

Top