School Logo

Llanrhidian Primary School

Inspiring our learners to be the best they can be!

Contact Details

Welsh

BINGO!

 Amser chwarae!

Ga i...

Sut roedd y bwydd?

Croeso i Caffi Cynefin!

Wyt ti eisiau llaeth neu sigwr?

Coffi

Dyma eich bwrdd!

Galwch eto!

Siocled poeth

Diolch am ymeld

Bore Da!

Tiesen

Wyt ti wedi gorffen?

Dwr

Beth wyt ti eisiau?

Osgwelwch yn dda

Roedd y bwyd yn fendigedig!

Diolch yn fawr!

Te

 

 

 

 

Beth gest ti am cinio?

 

Amser drilio... Bwytais i...

Cafe foods in Welsh | Welsh Beginner Lessons for Children

Amser i ymarfer...

 

Amser gemau...

 

Amser Drilio

Places in town in Welsh | Beginner Welsh Lessons for Children

Ble est ti?

 

Faint o bwyntiau?

Every time you extend your sentence, you get a point; e.g:

 

Es i i'r traeth (1)

yn y car (2)

achos roedd hi'n heulog (3)

Es i gyda fy ffrind (4)

 

How many points can you make? How many different sentences can you make! Pob lwc!

 

 

Beth ydy pattrwm?

Top