School Logo

Llanrhidian Primary School

Inspiring our learners to be the best they can be!

Contact Details

Cymraeg

Dydd Llun (2.10.23) - Beth ydy dy hoff...bwyd?

What is your favourite... food?

 

Fy hoff...bwyd ydy...

My favourite... bwyd ydy...

 

Click the image for the drill!

 

 

 

Fy hoff bwyd ydy selsig achos mae'n flasus iawn!

Fy hoff bwyd ydy caws achos mae'n fendigedig.

Fy hoff bwyd ydy ffrwythau achos mae'n dda i mi.

Mae'n well da fi creision achos mae'n flasus.

Yn fy marn i mae hufen ia yn ofnadwy.

 

Dydd Mawrth (3.10.23)

Fancy Frill Hunt!!

 

Yn fy marn i... In my opinion

Mae'n well da fi... I prefer

Dda i mi... Good for me

Yn bersonal... Personally

achos mae'n... because it's

hefyd... also

Dw i'n casau... I hate

Dw i'n dwlu ar... I love

 

 

Dydd Mercher a Iau (4.10.23/5.10.23) - Wordwall!

Click the picture to play the game.

 

Dydd Mawrth - Click the picture for drill!

 

Dydd Mercher

 

Top