School Logo

Llanrhidian Primary School

Inspiring our learners to be the best they can be!

Contact Details

Spotlight

WAGOLL - Mrs Archard ydw i

L.O: To plan talk.

DYMA FI!

 

Fancy Frills in any chilli!

achos mae'n... because it's

rhwng... between

Dw i'n dwlu ar... I love

Dw i'n mwynhau... I enjoy

Yn bersonal... Personally

Yn fy marn i... I  my opinion

Dw i'n meddwl bod... I think that

Dw i'n casau... I hate

Hefyd... also

 

 

 

 

 

L.O: I can interact with others by talking

 

Edrychwch ar y map - beth wyt ti'n meddwl?

 

Dw i'n hoffi.../ Dw i ddim yn hoffi...

 

 

Dw i'n hoffi.../ Dw i ddim yn hoffi...

Dw i'n mwynhau.../Dw i'n ddim yn mwynhau...

 

 

Dw i'n hoffi.../ Dw i ddim yn hoffi...

Dw i'n mwynhau.../Dw i'n ddim yn mwynhau...

Dw i'n dwlu ar.../Dw i'n casau...

 

PAWB...

achos mae'n...

hwyl (fun)

dda i mi (good for me)

ddiflas (boring)

flasus (tasty)

iwch (yuck)

 

Fancy Frill

Yn bersonal (Personally)

Yn fy marn i (In my opinion)

Top