School Logo

Llanrhidian Primary School

Inspiring our learners to be the best they can be!

Contact Details

Cymraeg

Darllen

 

Adolygiad Llyfr (Book Review)

 

Enw’r llyfr:     ________________________________
Awdur:    ________________________________
Wyt ti’n hoffi llyfr?            Ydw  /  Nac ydw          
Pa gymeriad wyt ti’n hoffi? ______________________________
Dw i’n hoffi  ___________________________________
 

Sgôr allan o ddeg:    ___________________________________
 

Top